Účtovný výkaz

DataCentrum, s.r.o. (IČO: 36366706) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2022196638_IR_2010_627_2011_537644.TIF