Účtovný výkaz

DataCentrum, s.r.o. (IČO: 36366706) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2022196638_IR_2012_2025537782013.TIF